Wie is wie?

Katholieke Scholen Druivenstreek vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (RvB), samengesteld uit leden die elk verantwoordelijk zijn voor minstens één beleidsdomein:

De dagelijkse leiding van de vzw is in handen van het Directiecomité (DIRCO). Het DIRCO formuleert beleidsvoorstellen en geeft uitvoering aan de beslissingen van de RvB.