Wie is wie?

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Katholieke Scholen Druivenstreek vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (RvB), samengesteld uit leden die elk verantwoordelijk zijn voor minstens één beleidsdomein:

 • Marcel Beckers, voorzitter (Organisatie en administratie, Inspraak)

 • Carla Timmermans, ondervoorzitter (Personeelsbeleid)

 • André Verhaegen, secretaris (ICT)

 • Anne-Mieke Demaegdt, penningmeester (Financieel beleid)

 • Lut Vanaerschot (Materieel beleid)

 • Jan Willems (Materieel beleid)

 • Jan Jansen (Pedagogisch-Didactisch beleid)

 • Marc Vandenput (Preventie en Welzijn)

 • Geert Glas (Identiteit en Pastoraal)


De dagelijkse leiding van de vzw is in handen van het Directiecomité (DIRCO). Het DIRCO formuleert beleidsvoorstellen en geeft uitvoering aan de beslissingen van de RvB.

 • Danny Soetaert, pedagogisch directeur VBS Eizer

 • Erwin Stroobants, pedagogisch directeur VBS Jezus-Eik

 • Gerda Berghen, pedagogisch directeur VBS Maleizen

 • Nele Berghmans, pedagogisch directeur VBS Tervuren

 • Nico Guns, pedagogisch directeur VBS Hoeilaart

 • Kelly Verhasselt, pedagogisch directeur VBS Duisburg

 • Maarten Brankaer, pedagogisch directeur VBS Tombeek

 • Jenny Ockerman, algemeen directeur administratie Basisscholen

 • Mark Van Eenaeme, coördinerend directeur Basisscholen

 • Johan Vanloo, directeur 1ste en 2de graad Sint-Martinuscollege (Lipsius site)

 • Dirk Dewinter: directeur 3de graad Sint-Martinuscollege (Nahon site)

 • Gert De Deken: administratief directeur Sint-Martinuscollege