Katholieke Scholen Druivenstreek

Welkom op de website van Katholieke Scholen Druivenstreek!


Op 1 januari  2019 hebben 8 vrije (basis- en secundaire) scholen uit Overijse, Tervuren en Hoeilaart hun onderwijsbevoegdheden samen gebracht in één vereniging om op die wijze het katholieke onderwijs in zijn verschillende aspecten te kunnen uitbouwen in de regio onder één schoolbestuur.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de eigenheid en het pedagogisch project van elk van deze scholen maximaal gehandhaafd blijft en dat elk van de scholen instaat voor zijn lokale verankering.

Marcel Beckers, 

voorzitter Raad van Bestuur